Kontakt

EU za Pravdu - Podrška za Poglavlje 23

Deligradska 4

11000 Belgrade

Telefon: +381 (0)11 2657 311

E-mail: RSMoJ4Accession@gdsi.ie

map