Sprovođenje

GDSI Limited

GDSI Limited, osnovana 1991. godine, jedna je od najdinamičnijih firmi za savetovanje u Irskoj. Kao središte mreže kompanija, uključujući Autus Global (Irska), GDSI (CY) (Kipar) i GDSI (Velika Britanija), GDSI nasleđuje multidisciplinarno ključno osoblje i saradnike, kao i dokazan uspeh u implementaciji projekata u oblastima pravde i osnovnih prava širom sveta, kao i u Srbiji.

GDSI i njeni partneri u poslednje dve decenije rade na čitavom nizu pitanja pravosuđa, ljudskih prava i antidiskriminacije u IPA i ENI regionima, kao i širom sveta. Više od 7000 stručnjaka iz čitavog spektra disciplina je registrovano u GDSI mreži. Koristeći znanje onih koji osmišljavaju i sprovode složene projekte i programe u oblasti pravde/reforme pravosuđa i osnovnih prava u Irskoj, Velikoj Britaniji, Kipru, Srbiji i na međunarodnom nivou, GDSI pruža tehničku pomoć koja pokriva sve aspekte okvira vladavine prava orjentisanog ka EU, pravnu pomoć i praćenje programa reforme pravosuđa, evaluaciju i izveštavanje, reformu javne uprave, kao i izgradnju institucionalnih i ljudskih resursa, elektronsko učenje, kao i međuagencijsku komunikaciju i integraciju. 

Pored sedišta u Galaveju u Irskoj, GDSI Limited trenutno ima operativne kancelarije u Srbiji, Hrvatskoj, Kipru, Kazahstanu, Velikoj Britaniji, Švajcarskoj, Turskoj i Ukrajini.

Za više informacija o aktivnostima GDSI posetite www.gdsi.ie .

EPTISA

Osnovana 1956. godine, jedna je od vodećih konsultanskih kompanija iz Španije koja pruža tehničku pomoć EU, Svetskoj banci, Evropskoj banci za obnovu i razvoj, Evropskoj investicionoj banci, Banci Saveta Evrope, itd. Poslovni portfelj EPTISA je obiman i pokriva većinu sektora razvoja i intervencija kroz tehničku pomoć - od jačanja kapaciteta javne uprave u pravosudnom sektoru u pretpristupnim zemljama kao i širom sveta, usklađivanja zakonodavnog okvira pravosuđa sa pravnom tekovinom Unije i procese pristupanja/pregovora, reforme javne uprave, društveno-ekonomski razvoj i upravljanje životnom sredinom, do razvoja infrastrukture.

Kao rezultat sve većeg prisustva u IPA regionu, EPTISA je početkom 2005. godine osnovala stalnu Kancelariju za jugoistočnu Evropu (EPTISA SEE) sa sedištem u Beogradu (www.eptisasee.com). 


Konsultanti