AUTOMATIZACIJA POSTUPKA IZVRŠENjA

18. Februar 2020.

Projekat nastavlja da, kroz brojne aktivnosti, pruža podršku Ministarstvu pravde u sprovođenju reformskih rešenja uvedenih Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Kao deo podrške primeni uvedenih rešenja, kao i njihovog šireg konteksta, Projekat je izradio Analizu pravnih aspekata automatizacije izvršnog postupka i Praktični vodič za sprovođenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Jedna od najznačajnijih novina Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, jeste uspostavljanje „e-Aukcije”, odnosno platforme koja će omogućiti onlajn način prodaje nepokretosti i pokretnih stvari u izvršnom postupku. Platforma, koja će značajno unaprediti transparentnost - svi zainteresovani moći će jednako da učestvuju na aukciji, takođe će do kraja postupka prodaje obezbeđivati anonimnost učesnika, čime će se u potpunosti eliminisati moguće koruptivne radnje. Pomoć koju Projekat pruža Ministarstvu pravde kroz angažovanje IT stručnjaka, biće usmerena na razvoj platforme za e-Aukciju, uključujući podršku tokom faze dizajniranja platforme, testiranje, obuku korisnika i podršku tokom početka rada platforme, kao i na rešavanje pitanja koja budu identifikovana tokom faza dizajniranja i ispitivanja platforme e-Aukcije, a koja bi mogla da utiču na efikasnost postupka izvršenja, doprinoseći tako standardizaciji i doslednoj primeni postupka od strane javnih izvršitelja i sudova.

U cilju predstavljanja dobre EU prakse i pružanja korisnih uvida u razvoj i primenu IT rešenja u pravosuđu, kao i rezultate primene takvih rešenja u oblastima parničnih, izvršnih i stečajnih postupaka, Projekat je od 26. do 29. januara 2020. godine organizovao program studijske posete Talinu u Estoniji. Studijska poseta pokazala se vrlo korisnom i interakcija sa različitim predstavnicima koji rade direktno u estonskom sistemu, omogućio je učesnicima da steknu suštinski uvid u sličnosti reformskih pristupa između Srbije i Estonije.  Delegacija Ministarstva pravde potvrdila je da se rešenja koja su bila predstavljena u okviru Programa studijske posete mogu primeniti u srpskom kontekstu, kao ‘idejni’ model.